Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 9945 [X]

Grodzisk, dnia 6 marca 2018 r.

Zarządzenie Księcia

w sprawie zmiany Konstytucji Dworu Książęcego

My, Robert Fryderyk,
książę Sarmacji, król Baridasu i Sclavinii, suweren Teutonii, pan w Grodzisku etc. etc.
stanowimy co następuje:

§ 1.

Zarządzeniu Księcia w sprawie Konstytucji Dworu Książęcego z dnia 14 stycznia 2018 r. dokonuje się następujących zmian:

  1. w § 3. skreśla się punkt 3 ["Sekretarza Koronnego — odpowiedzialnego w szczególności za sprawny przepływ informacji do opinii publicznej i dbałość o wizerunek Księcia oraz Dworu Książęcego,"] i punkt 6 ["Seniora Koronnego — odpowiedzialnego w szczególności za otaczanie rodów szczególną opieką i troską,"].
  2. w § 3 punkt 1 ["Marszałka Koronnego — odpowiedzialnego w szczególności za organizację prac Dworu Książęcego, kontakty zewnętrzne Dworu Książęcego, przekazywanie spraw do osobistej interwencji Księcia oraz zastępstwo Księcia w przypadku nieobecności nie uzasadniającej regencji,"] otrzymuje brzmienie: "Marszałka Koronnego — odpowiedzialnego w szczególności za organizację prac Dworu Książęcego, kontakty zewnętrzne Dworu Książęcego, za sprawny przepływ informacji do opinii publicznej i dbałość o wizerunek Księcia oraz Dworu Książęcego, przekazywanie spraw do osobistej interwencji Księcia oraz zastępstwo Księcia w przypadku nieobecności nie uzasadniającej regencji,"
  3. § 5 ["Rada Korony to rada powołana w celu doradzania Księciu w zakresie spraw i kontaktów wewnętrznych, w szczególności zaś w zakresie polityki samorządowej i federalnej, i składa się z osób stojących na czele Królestwa Baridasu, Konsulatu Sclavinii, Królestwa Teutonii i Starosarmacji."] otrzymuje brzmienie: "Rada Korony to rada powołana w celu doradzania Księciu w zakresie spraw i kontaktów wewnętrznych, w szczególności zaś w zakresie polityki samorządowej i federalnej, i składa się z Wicekróla Królestwa Baridasu oraz osób każdocześnie stojących na czele jednostek samorządu terytorialnego.".

§ 2.

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Robert Fryderyk

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny