Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaDekrety Namiestnika, poz. 9947 [X]

Grodzisk, dnia 6 marca 2018 r.

Dekret Namiestnika Starosarmacji

w sprawie powołania dzielnicy

Art. 1. [Powołanie dzielnicy]

  1. Mając na względzie różnice kulturowe oraz społeczne istniejące w ramach naszej ukochanej prowincji, na podstawie art. 3a. ust. 2. Konstytucji Starosarmacji powołuję do życia nową dzielnicę Starosarmacji - Pustkowia Gellonii.
  2. Dzielnica obejmować będzie obszary dawnego hrabstwa Gellonii oraz Baraniego Pola z wyłączeniem miasta Fer.
  3. W imieniu Namiestnika Starosarmacji władzę nad dzielnicą sprawować będzie Naczelnik, jednocześnie zasiadając w Radzie Koronnej.
  4. Namiestnik Starosarmacji powołuje Naczelnika zgodnie z wyborem podjętym przez mieszkańców oraz na podstawie wewnętrznych praw dzielnicy. W przypadku przedłużającego się wakatu na stanowisku, Namiestnik Starosarmacji ma prawo powołać zarządcę dzielnicy zgodnie z własną wolą.
  5. Naczelnik otrzymuje prawo do publikowania postanowień, których zasięg działania obejmować będzie teren dzielnicy. Postanowienia muszą stać w zgodzie z prawem Księstwa Sarmacji oraz Starosarmacji. W przypadku stwierdzenia naruszenia uprawnień, Namiestnik Starosarmacji ma prawo uchylić opublikowane postanowienie.

Art. 2. [Przepis końcowy]

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) hrabia Remigiusz Vladimirowicz Lwowski von Hochenhaüser
Namiestnik

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny