Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiWybory i referenda, poz. 9949 [X]

Eldorat, dnia 6 marca 2018 r.

Postanowienie Prefekta Sclavinii

w sprawie zarządzenia wyboru Konsula

§ 1.

Na podstawie art. 9 ust. 1–4 i 6 Konstytucji Konsulatu Sclavinii z dnia 12 stycznia 2017 r. zarządzam wybór Konsula Sclavinii:

 1. Termin zgłaszania kandydatur: do dnia 8 marca 2018 roku włącznie;
 2. Ogłoszenie listy kandydatur: 9 marca 2018 roku;
 3. Ustalenie wag głosów oraz ostatecznej listy wyborców: 15 marca 2018 roku;
 4. Termin głosowania: 16–18 marca 2018 roku;
 5. Ogłoszenie wyniku głosowania: 19 marca 2018 roku;
 6. Wykaz obywateli sclavińskich, którym na dzień zarządzenia wyboru przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze:
  1. Ł.N. (A0004),
  2. Helwetyk Romański (A0001),
  3. JKM Robert Fryderyk (A0062),
  4. Roland Heach-Romański (AF181),
  5. Guedes de Lima (A9121),
  6. Marceli de Bordeaux-Ossoliński (AG668),
  7. Yupeng Beijin-Zhao (AE563),
  8. Arsacjusz Agnomen-Kolineusz (AF905),
  9. Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki (AE804),
  10. Albert Jan Maat (AG681).

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
Prefekt Sclavinii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny