Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiPrefektura Generalna i służby porządkowe, poz. 9951 [X]

Grodzisk, dnia 7 marca 2018 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie odwołania prefekta i Podprefekta Generalnego

§ 1.

Na podstawie art. 31 ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji, w związku z art. 3 ust. 6 Ustawy o prefektach, w związku z utratą aktywności, odwołuję ze stanowiska prefekta i Podprefekta Generalnego Carmen Laurent-Asketil (AG472).

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(–) Robert Fryderyk

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny