Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjnePozbawienie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 9955 [X]

Grodzisk, dnia 9 marca 2018 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie odebrania wsi lennych i pozbawienia tytułu szlacheckiego

§ 1.

Na podstawie art. 1 Rozporządzenia Księcia o tytułach, lennach i herbach z dnia 17 czerwca 2011 r. postanawiam o odebraniu wsi lennych posiadanych przez Nikodema Sedrovskiego de Canterville (AF099) - 15 wsi lennych.

§ 2.

Odbieram Nikodemowi Sedrovskiemu de Canterville (AF099) tytuł szlachecki barona.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(—) Robert Fryderyk

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny