Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 9956 [X]

Grodzisk, dnia 11 marca 2018 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie udzielenia oraz cofnięcia zezwolenia na posługiwanie się tytułem honorowym

My, Robert Fryderyk,
książę Sarmacji, król Baridasu i Sclavinii, suweren Teutonii, etc. etc.
stanowimy co następuje: 


na podstawie art. 4 ust. 2 Rozporządzenia Księcia o tytułach, lennach
i herbach z dnia 17 czerwca 2011 roku

ZEZWALAMY

Jaśnie Oświeconemu Vladimirowi diukowi ik Lihtenštán (AD867) na posługiwanie się honorowymi tytułami Palatyna Lichtensteinu oraz baroneta Królestwa Nowej Teutonii

Jego Książęcej Wysokości Tomaszowi Ivonovi Hugonowi (AD468) na posługiwanie się honorowym tytułem króla-seniora Baridasu

oraz

COFAMY ZEZWOLENIE

Jaśnie Oświeconemu Vladimirowi diukowi ik Lihtenštán (AD867) na posługiwanie się honorowym tytułem baroneta-małżonka

Wielmożnemu Kristianowi wicehrabiemu Arpedowi (AF683) na posługiwaie się honorowum tytułem diuka-małżonka Abvienolheim.

* * *

Wykaz zezwoleń na posługiwanie się innymi tytułami honorowymi, w szczególności tytułami szlacheckimi i arystokratycznymi państw trzecich, tytułami prowincji oraz tytułami przynależnymi małżonkom szlachciców lub arystokratów

 1. Jakob (T0002) — cesarz-senior Teutonii oraz były cesarz Teutonii
 2. Mikołaj Arped-Muzyk (A5781) — król-senior Baridasu
 3. JKW Piotr Mikołaj (A0001) — król-senior Baridasu
 4. JKW Michał Feliks (A0441) — król-senior Baridasu
 5. Jakub Bakonyi (A5157) — Kasztelan Czarnoleski
 6. Sted Asketil (AF161) — książę (Królestwa Dreamlandu)
 7. Każdoczesny naczelnik lokacji historycznej Gidena — pan (pani) w Gidenie
 8. JKW Daniel Łukasz (A8208) — król-senior Baridasu
 9. Lanigiria de Sagre (AD938) — diuczessa-małżonka
 10. Krzysztof Stanisław Michał Kwazi (T0005) — Czwarty Książę Teutończyków
 11. Orjon von Thorn-Surma (AF972) — kawaler (Królestwa Surmeńskiego)
 12. Zoara Schlesinger-Asketil (AG053) — hrabina-małżonka
 13. Vladimir ik Lihtenštán (AD867) — Palatyn Lichtensteinu, baronet (Królestwa Nowej Teutonii)
 14. JKW Mikołaj Jan (AD408) — król-senior Baridasu
 15. JKW Piotr II Grzegorz (A1952) — król-senior Baridasu
 16. Łukasz August (T0001) — król-senior Teutonii
 17. Michael von Lichtenstein (A8794) — król-senior Teutonii
 18. Mateusz Wilhelm (T0008) — król-senior Teutonii
 19. Andrzej Fryderyk (AF462) — król Teutonii
 20. Robert Janusz von Thorn (A0062) — kaizer-senior Cesarstwa Valhalli
 21. Carlos Lorenzo de Medici y Zep (AF889) wielki książę Toskanii, król-senior Imperium Skarlandu, książę Murcji i Móstoles
 22. Irmina de Ruth y Thorn (AE228) — diuczessa-małżonka
 23. Wojciech Hergemon (T0003) — Arcyksiążę Teutończyków
 24. Jan Dagobard von Thorn-Maikowski (AF916) — książę Monderii
 25. Gotfryd Slavik de Ruth (T1141) — Palatyn Ruhnhoff
 26. Sereus von Ahabejż (AF147) — Ordynat
 27. Torkan Ingawaar (AF655) — markiz (Królestwa Dreamlandu)
 28. JKW Tomasz Ivo Hugo (AD468) — król-senior Baridasu

(—) Robert Fryderyk

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny