Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2016, poz. 9957 [X]

Grodzisk, dnia 11 marca 2018 r.

Postanowienie Kanclerza

w sprawie odwołania Podsekretarza stanu w MFiG

§ 1.

Na podstawie § 12. ust. 1. Zarządzenia Kanclerza z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie organizacji Rady Ministrów (Dz. P. poz. 9868),

odwołuję

Wielmożnego Yupenga wicehrabiego Beijin-Zhao (AE563)

ze stanowiska Sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów i Gospodarki, w związku ze złożoną rezygnacją.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą publikacji.

(—) Konrad. J. v-hr. Arped-Friedman
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny