Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiPostanowienia i decyzje, poz. 9959 [X]

Eldorat, dnia 12 marca 2018 r.

Decyzja Dyrektora Mennicy Eldorackiej

w sprawie zarządzenia wypłaty wynagrodzeń za pracę w Mennicy Eldorackiej

§ 1.

Na podstawie art. 2 ust. 2 Ustawy Rady Konsulatu Sclavinii nr 2/2018 o Mennicy Eldorackiej z dnia 1 lutego 2018 r., w związku z ograniczoną wyobraźnią twórcy oprogramowania Mennicy Eldorackiej, zarządzam wypłatę wynagrodzeń mincerzy pracujących w Mennicy Eldorackiej:

— w ten sposób, że po wypłacie powyższych wynagrodzeń kwoty zobowiązań Mennicy Eldorackiej wobec poszczególnych mincerzy nie przekroczą trzykrotności ceny nominalnej aktualnie emitowanej monety.

§ 2.

Decyzja jest skuteczna z chwilą ogłoszenia.

(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
Dyrektor Mennicy Eldorackiej.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny