Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneZarządzenia wyborów i referendów, poz. 996 [X]

Grodzisk, dnia 2 lutego 2007 r.

Postanowienie Marszałka Izby Poselskiej nr 2/2007

w sprawie zarządzenia referendum

Na podstawie art. 3 ust. 1, 3 i 4 oraz art. 1a ust. 2 Ustawy Sejmu nr 21 o referendum z dnia 19 maja 2003 r., zarządzam, jak następuje:

§ 1.

Zarządzam referendum konsultacyjne w sprawie wprowadzenia wyborów do Izby Senatorskiej.

§ 2.

Prawo do udziału w referendum przysługuje wszystkim mieszkańcom Księstwa Sarmacji.

§ 3.

Postanawiam o postawieniu w referendum pytania: "Czy jesteś za wprowadzeniem wyborów do pięcioosobowej Izby Senatorskiej, w których bierne prawo wyborcze przysługiwałoby arystokracji, a czynne prawo wyborcze - arystokracji i szlachcie?" oraz określam warianty odpowiedzi na:

  1. Tak
  2. Nie
  3. Wstrzymuję się

§ 4.

Termin na przeprowadzenie głosowania w referendum wyznaczam na dni 10-12 lutego 2007 r.

(—) Andrzej Dzikowski.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny