Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWygaśnięcie i objęcie mandatu poselskiego, poz. 9970 [X]

Grodzisk, dnia 14 marca 2018 r.

Postanowienie Marszałka-Seniora Sejmu

o wygaśnięciu mandatu poselskiego

§ 1.

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza z dnia 12 kwietnia 2012 r., w związku ze zrzeczeniem się mandatu, stwierdzam wygaśnięcie mandatu poselskiego Gauleitera Kakulskiego (AC718).

§ 2.

Na podstawie art. 15 ust. 1 powołanej ustawy mandat poselski uzyskuje Ignacy Urban de Ruth (T1167).

§ 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Prokrust diuk Zombiakov
Marszałek-Senior Sejmu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny