Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuOrdonanse — zmiany, poz. 9980 [X]

Almera, dnia 19 marca 2018 r.

Ordonans Króla Baridasu

o zmianie Ordonansu Króla Baridasu w sprawie powołania Kongregacji Panów Lennych

Art. 1.

W Ordonansie Króla Baridasu w sprawie powołania Kongregacji Panów Lennych dany w Almerze dnia 28 października 2015 r. przepis art. 1 ust. 1 ("Tworzę Kongregację Panów Lennych (Vánta Maitrés Efatés).") otrzymuje brzmienie: Tworzę Kongregację Panów Lennych (Avix Nartherdárs Esaias).

Art. 2.

Ordonans wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Robert Fryderyk

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny