Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPostanowienia i rozkazy, poz. 9988 [X]

Almera, dnia 21 marca 2018 r.

Postanowienie Króla Baridasu

w sprawie powołania Regenta

§ 1.

Powołuję Jego Królewską Wysokość Piotra II Grzegorza (A1952) na urząd Regenta Królestwa Baridasu.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą podpisania i traci moc z końcem dnia 2 kwietnia 2018 roku.

(—) Robert Fryderyk, rex

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny