Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2007, poz. 999 [X]

Grodzisk, dnia 3 lutego 2007 r.

Postanowienie Ministra - Kanclerza

o powołaniu Wiceministra Spraw Zagranicznych

§ 1.

Na podstawie art. 8 ust. 1 Dekretu Księcia Sarmacji nr 360 o Rządzie Księstwa Sarmacji z dnia 12 stycznia 2007 r., na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, powołuję na urząd Wiceministra Spraw Zagranicznych pana PAVIELA VON THORN-BROWARCZYKA.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Zbyszko von Thorn-Browarczyk
Minister - Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny