Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiWybory i referenda, poz. 9992 [X]

Eldorat, dnia 22 marca 2018 r.

Postanowienie Konsula

w sprawie zarządzenia wyborów do Senatu

§ 1.

Na podstawie art. 1 ust. 1, art. 2 ust. 1 i 3 oraz art. 15 ust. 1 Dekretu Konsula z mocą ustawy — Ordynacji wyborczej z dnia 22 marca 2018 r. zarządzam wybory do Senatu Konsulatu Sclavinii:

 1. Termin głosowania: 25–27 marca 2018 r. (do g. 21.00).
 2. Termin zgłaszania kandydatur: do 23 marca 2018 r. włącznie.
 3. Miejsce zgłaszania kandydatur: http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=261&t=24743.
 4. Posiadający czynne i bierne prawo wyborcze obywatele sclavińscy oraz przysługujące im wagi głosów, ustalone zgodnie z przepisem art. 3 Małej Konstytucji:
  1. Ł.N. (A0004) — 5,
  2. Helwetyk Romański (A0001) — 5,
  3. Emil Potocki (AF632) — 4,
  4. JKW Tomasz Ivo Hugo (AD468) — 4,
  5. JKM Robert Fryderyk (A0062) — 3,
  6. Incisive (A0306) — 3,
  7. Guedes de Lima (A9121) — 2,
  8. Marceli de Bordeaux-Ossoliński (AG668) — 2,
  9. Arsacjusz Agnomen-Kolineusz (AF905) — 1,
  10. Yupeng Beijin-Zhao (AE563) — 1,
  11. Albert Jan Maat (AG681) — 1.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
Konsul Sclavinii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny