Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiDwór Książęcy i starostowie, poz. 9996 [X]

Grodzisk, dnia 26 marca 2018 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie zmiany składu Dworu Książęcego

My, Andrzej Fryderyk,
Regent Księstwa Sarmacji,
stanowimy co następuje:

§ 1.

Na podstawie Zarządzenia Księcia w sprawie Konstytucji Dworu z dnia 14 stycznia 2018 r. dokonujemy zmiany składu Rady Stanu w taki sposób, iż z jej składu odwołujemy  Gauleitera Kakulskiego (AC718), a powołujemy Marszałka Sejmu,  Kristiana Arpeda (AF683)

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

(—) Andrzej Fryderyk
Regent

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny