Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty prawne Sejmiku, poz. 10033 [X]

Grodzisk, dnia 25 kwietnia 2018 r.

Uchwała Sejmiku Koronnego

w sprawie wyboru Marszałka Sejmiku

Sejmik Koronny,
w mądrości swej niezmierzonej,
na drodze głosowania decyzję podjąwszy,
uchwala niniejszym wybór

Petera Westa

na stanowisko Marszałka Sejmiku.

Niech prowadzi obrady w zgodzie z Powagą!

(—) Tomasz Ivo Hugo
Marszałek-Senior Sejmiku Koronnego

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny