Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneUchwały Sejmu, poz. 101 [X]

Grodzisk, dnia 30 sierpnia 2005 r.

Uchwała Izby Poselskiej nr 10

o partnerstwie z Mandragoratem Wandystanu

My, przedstawiciele Narodu Sarmackiego:

uroczyście deklarujemy, jak następuje:

§ 1.

Księstwo Sarmacji i Mandragorat Wandystanu dążyć będą do zawarcia traktatu ustanawiającego ścisły sojusz polityczny i wojskowy.

§ 2.

Księstwo Sarmacji i Mandragorat Wandystanu przyznają mieszkańcom drugiego państwa pełnię praw i swobód, jakimi cieszą się ich obywatele, z wyłączeniem praw polityczno–wyborczych oraz do obejmowania funkcji publicznych, w szczególności prawo do swobodnych wypowiedzi na listach dyskusyjnych i w mediach publicznych.

§ 3.

Księstwo Sarmacji będzie uznawać tytuły awangardy proletariatu jako tożsame z sarmackimi tytułami arystokratycznymi i szlacheckimi, z wyłączeniem prawa do zasiadania w Izbie Senatorskiej, zaś Mandragorat Wandystanu będzie uznawać sarmackie tytuły arystokratyczne i szlacheckie za równoznaczne z tytułami awangardy proletariatu.

§ 4.

Księstwo Sarmacji i Mandragorat Wandystanu dopuszczą możliwość jednoczesnego zamieszkiwania na terytorium obu Państw oraz posiadania podwójnego obywatelstwa sarmackiego i wandejskiego.

§ 5.

Księstwo Sarmacji i Mandragorat Wandystanu powołają wspólne instytucję: Izbę Zasłużonych, Ośrodek Badania Opinii Społecznej, Muzeum Narodowo–Ludowe, Serwis Wyborczy oraz otoczą opieką Świecki Kościół Wandejski, jak również będą udzielać wszelkiego wsparcia nowo powstającym instytucjom o charakterze sarmacko–wandejskim.

§ 6.

Księstwo Sarmacji i Mandragorat Wandystanu będą wspólnie organizować Zjazdy Sarmatów i Wandejczyków

§ 7.

Księstwo Sarmacji i Mandragorat Wandystanu stworzą wspólną przestrzeń gospodarczą obejmującą:

  1. Unię walutową, z zachowaniem narodowych nazw walut — liberta w Księstwie Sarmacji i engelsa w Mandragoracie Wandystanu,
  2. Wspólną giełdę papierów wartościowych i towarów z siedzibami w Genosse–Wanda–Stadt i Książęcym Mieście Grodzisku,
  3. Wspólny system automatycznej gospodarki oparty na zasadach swobodnego przepływu towarów oraz równości sarmackich i wandejskich podmiotów gospodarczych.

(—) Robert hr. C*****ski,
Wicemarszałek Izby Poselskiej.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny