Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweKonstytucja Księstwa Sarmacji, poz. 10127 [X]

Grodzisk, dnia 31 maja 2018 r.

Ustawa konstytucyjna

o kadencji asesorów Trybunału Koronnego

Art. 1.

Art. 32ha ust. 2 zd. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji („Asesora powołuje Sejm uchwałą podjętą większością dwóch trzecich głosów w obecności ponad połowy posłów”) otrzymuje brzmienie „Asesora powołuje Sejm, na czteromiesięczną kadencję, uchwałą podjętą większością dwóch trzecich głosów w obecności ponad połowy posłów”.

Art. 2.

  1. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
  2. Mandat asesorów wybranych na podstawie przepisów dotychczasowych trwa do chwili wejścia ustawy w życie.

(—) Robert Fryderyk

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny