Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty prawne Sejmiku, poz. 10140 [X]

Grodzisk, dnia 4 czerwca 2018 r.

Uchwała Sejmiku Koronnego

w sprawie nadania orderów i odznaczeń

Na podstawie art. 2 ust. 1 Dekretu Namiestnika Starosarmacji o orderach i odznaczeniach z dnia 2 sierpnia 2016 r. Sejmik Koronny uchwala, co następuje:

Prześwietnemu Remigiuszowi Lwowskiemu von Hochenhaüserowi, w uznaniu zasług położonych na rzecz Starosarmacji, przyznaje się następujące ordery i odznaczenia:

  1. Złoty Krzyż Zasługi Starosarmacji — za niestrudzoną oraz wybitną pracę na rzecz Starosarmacji.
  2. Srebrny Order Zjednoczenia — za niestrudzoną pracę na rzecz aktywności.
  3. Srebrny Order Jedwabnej Oncy — za codzienną walkę z wiatrakami i wybudzanie prowincji z letargu.
  4. Srebrny Krzyż Ojców Założycieli — za rzetelną i pełną poświęcenia pracę.
  5. Złotym Cruz del Sol  - za wybitną pracę na rzecz Tropicany.

(—) Peter West
Marszałek Sejmiku Koronnego

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny