Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 10181 [X]

Grodzisk, dnia 15 czerwca 2018 r.

Ustawa Sejmu nr 340

o zmianie Ustawy o edukacji sarmackiej i instytucjach nauki

Art. 1.

W treści art. 5 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 338 o edukacji sarmackiej i instytucjach nauki słowo „Administracji” zastępuje się słowem „Architektury”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Robert Fryderyk

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny