Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji
Notice: Undefined index: i in /usr/home/sarmacja/domains/prawo.sarmacja.org/public_html/wyswietl.php on line 45

Królestwo Hasselandu, poz. 10216 [X]

Angemont, dnia 26 czerwca 2018 r.

Rozporządzenie Lorda Szambelana

w sprawie organizacji władz m.st. Angemont (uchylony)

Art. 1. [Władze m.st. Angemont]

Władzami m.st. Angemont są:

1. Rada Miasta Stołecznego Angemont, zwana dalej Radą,w skłąd której wchodzą wszyscy mieszkańcy miasta, której przewodniczy Mer lub przy jego braku Menedżer,

2. Mer Miasta Stołecznego Angemont, zwany dalej Merem, wybierany przez Radę spośród obywateli hasselandzkich, mieszkańców miasta na okres 3 miesięcy,

3. Wicemer Miasta Stołecznego Angemont, zwany dalej Wicemerem, powoływany przez Mera, a w razie braku Mera i Wicemera - Menedżer Miasta Stołecznego Angemont, zwany dalej Menedżerem, powoływany przez Lorda Szambelana.

 

Art. 2. [Rada m.st. Angemont]

Rada zbiera się co najmniej raz na trzy miesiące, dokonuje wyboru Mera i przyjmuje kierunki rozwoju miasta.

 

Art. 3. [Mer i Menedżer m.st. Angemont]

1. Mer, a w jego braku Menedżer, kieruje działalnością miasta, opiekuje się jego stronami internetowymi i ma prawo zatrudniać pracowników miasta oraz tworzyć miejskie instytucje kulturalne i edukacyjne.

2. W razie braku aktywności Mera przez okres co najmniej 21 dni, Lord Szambelan ma prawo zawiesić go w czynnościach i w terminie 7 dni zwrócić się do Rady o jego odwołanie. Z wnioskiem o odwołanie może się też zwrócić co najmniej 2 mieszkańców miasta.

 

Art. 4. [wejście rozporządzenia w życie]

1. Rozporządzenie wchodzi w życie po opublikowaniu.

2. W terminie 3 dni od wejścia rozporządzenia w życie. Lord Szambelan powoła Menedżera, a następnie w terminie 2 miesięcy zwoła Radę i przeprowadzi wybór Mera.

(—) Piotr de Zaym
Lord Szambelan

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny