Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneUchwały Rady Nauki, poz. 10353 [X]

Grodzisk, dnia 29 sierpnia 2018 r.

Uchwała Rady Nauki

w sprawie wykazu Naukowców instytucji nauki Księstwa Sarmacji

Na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 338 o edukacji sarmackiej i instytucjach nauki z dnia 23 maja 2018 r., Rada Nauki uchwala, jak następuje:

§ 1. [Tytuły profesorskie]

Uznaniu i publikacji podlegają tytuły profesorskie (prof. net.) następujących Naukowców instytucji nauki Księstwa Sarmacji:

§ 2. [Tytuły doktorskie]

Uznaniu i publikacji podlegają tytuły doktorskie (dr net.), doktorsko-inżynieryjne (dr inż. net.) i doktorskie honoris causa (dr h.c. net.) następujących Naukowców instytucji nauki Księstwa Sarmacji:

§ 3. [Tytuły magisterskie]

Uznaniu i publikacji podlegają tytuły magisterskie (mgr net.) następujących Naukowców instytucji nauki Księstwa Sarmacji:

§ 4. [Przepis końcowy]

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji.
  2. Traci moc uchwała Rady Nauki w sprawie wykazu Naukowców instytucji nauki Księstwa Sarmacji z dnia 7 sierpnia 2018 r.

(—) prof. net.
Marceli bar. de Bordeaux-Ossoliński,
Przewodniczący Rady Nauki

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny