Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneUchwały Rady Nauki, poz. 10378 [X]

Grodzisk, dnia 9 września 2018 r.

Uchwała Rady Nauki

w sprawie wykazu szkół wyższych Księstwa Sarmacji

Na podstawie art. 4 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 338 o edukacji sarmackiej i instytucjach nauki z dnia 23 maja 2018 r., Rada Nauki uchwala, jak następuje:

§ 1.

Szkołami wyższymi w Księstwie Sarmacji, które prowadzić mogą studia wyższe i samodzielne badania naukowe, nadawać tytuły naukowe i honorowe tytuły naukowe oraz posiadają kadrę naukową wystarczającą do realizacji tych celów, są następujące instytucje nauki:

 § 2.

1. Zobowiązuje się właścicieli i zarządców (rektorów) szkół wyższych do poinformowania Rady Nauki o ustaniu współpracy z profesorami, wymienionymi w §1 niniejszej uchwały. 
2. W przypadku, gdy szkoła wyższa nie posiada naukowców z tytułem profesorskim, status szkoły wyższej wygasa w terminie 14 dni od dnia ustania współpracy z ostatnim zatrudnionym w tej instytucji profesorem.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji.

(—) prof. net.
Marceli bar. de Bordeaux-Ossoliński,
Przewodniczący Rady Nauki

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny