Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2007, poz. 1043 [X]

Grodzisk, dnia 16 lutego 2007 r.

Postanowienie Ministra-Kanclerza

w sprawie odwołania Wiceministra Spraw Zagranicznych

1.

Na podstawie art. 8 ust. 1 Dekretu Księcia Sarmacji nr 360 o Rządzie Księstwa Sarmacji z dnia 12 stycznia 2007 r., odwołuję z urzędu Wiceministra Spraw Zagranicznych pana PAVIELA VON THORN-BROWARCZYKA.

2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Zbyszko von Thorn-Browarczyk
Minister - Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny