Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konfederacja SclaviniiWybory i referenda, poz. 10462 [X]

Eldorat, dnia 28 października 2018 r.

Postanowienie Konsula

w sprawie zarządzenia wyborów do Senatu (uchylony)

§ 1.

Na podstawie art. 1 ust. 1 oraz art. 2 ust. 1 i 3 Dekretu Konsula z mocą ustawy — Ordynacji wyborczej z dnia 22 marca 2018 r. zarządzam wybory do Senatu Konsulatu Sclavinii:

 1. Termin głosowania: 2-4 listopada 2018 r. (do godz. 21.00).
 2. Termin zgłaszania kandydatur: do 30 października 2018 r. włącznie.
 3. Miejsce zgłaszania kandydatur: http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=445&t=26082#p292313.
 4. Obywatele sclavińscy posiadający bierne prawo wyborcze: http://sclavinia.sarmacja.org/seg/obywatele.php.
 5. Wagi głosów ustalone zgodnie z przepisem art. 3 Małej Konstytucji:
  1. Ł.N. (A0004) - 5,
  2. Marceli de Bordeaux-Ossoliński (AG668) - 4,
  3. Guedes de Lima (A9121) - 3,
  4. Rihanna Aureliuš-Sedrovski (AE792) - 2,
  5. Emil Potocki (AF632) - 1,
  6. Ludwik Tomović (AF433) - 1,
  7. Michael Wolferine (AG737) - 1,
  8. Alfred Fabian von Tehen-Dżek (AG541) - 1,

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

 

Marceli de Bordeaux-Ossoliński
Wicekonsul Konsulatu Sclavinii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny