Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduArchiwum, poz. 10558 [X]

Angemont, dnia 19 września 2018 r.

Uchwała Senatu

Regulamin Senatu (uchylony)

Art. 1.


Senat działa na podstawie art. 6 i art. 7 Konstytucji Królestwa Hasselandu.


Art. 2.


Debata nad projektem ustawy rozpoczyna się po jego złożeniu i trwa 3 dni. Prowadzący obrady może w razie braku głosów debatę skrócić, a w razie trwania dyskusji - przedłużyć do 5 dni.


Art. 3.


Senat przyjmuje ustawy zwykłą większością głosów. Głosowanie trwa nie krócej niż 2 dni i nie dłużej niż 5 dni, ale może zostać skrócone w razie, gdy projekt uzyskał większość głosów "za" lub "przeciw" liczoną od liczby głosów wszystkich Senatorów.


Art. 4.


Glosowanie w sprawach personalnych odbywa się poprzez wysłanie prywatnej wiadomości do prowadzącego obrady, a pozostałe głosowania - w odpowiednim wątku na forum.


Art. 5.


Ustawy, po zatwierdzeniu przez Lorda Szambelana, są publikowane przez niego lub w jego zastępstwie przez Lorda Protektora w Dzienniku Praw.


Art. 6.


Regulamin wchodzi w życie po opublikowaniu.

(—) Piotr de Zaym
Lord Szambelan

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny