Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduUchwały Senatu, poz. 10689 [X]

Angemont, dnia 22 stycznia 2019 r.

Uchwała Senatu

w sprawie zgody na nadanie obywatelstwa

Art. 1.


Senat Królestwa Hasselandu na podstawie Ustawy o Obywatelstwie Królestwa Hasselandu z dnia 21.06.2018r. (art.3., pkt.2.) oraz wniosku Lorda Szambelana wyraża zgodę na nadanie statusu obywatela Królestwa Hasselandu osobie Andrzeja Swarzewskiego (nr. paszportu AD718). 

Art. 2. 


Senat zobowiązuje wyżej wymienionego do złożenia przyrzeczenia zawartego w Ustawie o Obywatelstwie Królestwa Hasselandu z dnia 21.06.2018r. (art.3., pkt.1.)

(-) wicehrabia Józef Sowiński
Lord Szambelan Hasselandu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny