Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduArchiwum, poz. 10717 [X]

Angemont, dnia 30 stycznia 2019 r.

Regulamin Senatu

(uchylony)

Art. 1.
Senat działa na podstawie art. 6 i art. 7 Konstytucji Królestwa Hasselandu.

Art. 2.
Senat obraduje w dziale "Senat" na forum Królestwa Hasselandu.

Art 3.
1. Nie będący szlachcicami obywatele Hasselandu zgłaszają w wyznaczonym wątku w dziale Senatu deklaracje o chęci uczestnictwa w jego pracach.
2. Lord Protektor prowadzi wykaz senatorów wraz z liczbą przysługujących im głosów.

Art. 4.
Debata nad projektem ustawy rozpoczyna się bezpośrednio po jego złożeniu i trwa 3 dni. Prowadzący obrady może w razie braku głosów debatę skrócić, a w razie trwania dyskusji - przedłużyć do 5 dni.

Art. 5.
Senat przyjmuje ustawy zwykłą większością głosów. Głosowanie trwa nie krócej niż 2 dni i nie dłużej niż 5 dni, ale może zostać skrócone w razie, gdy projekt uzyskał większość głosów "za" lub "przeciw" liczoną od liczby głosów wszystkich Senatorów.Głosowanie odbywa się przez uzupełnianie Karty do Głosowania

Art. 6.
Glosowanie w sprawach personalnych odbywa się poprzez wysłanie prywatnej wiadomości do prowadzącego obrady, a pozostałe głosowania - w odpowiednim wątku na forum, w dziale Senatu.

Art. 7.
Ustawy, po podpisaniu przez Lorda Szambelana, są publikowane przez niego lub w jego zastępstwie przez Lorda Protektora w Dzienniku Praw.

Art. 8.
Regulamin wchodzi w życie po opublikowaniu.

(—) wicehrabia Józef Sowiński
Lord Szambelan Hasselandu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny