Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 10725 [X]

Grodzisk, dnia 4 lutego 2019 r.

Ustawa Sejmu nr 355

o zmianie ustawy o obywatelstwie

Art. 1.

Art. 5 ust. 1 o treści

Aktywnym jest obywatel, który w okresie ostatnich 30 dni zamieścił wypowiedzi w formie artykułów lub komentarzy w serwisie internetowym Księstwa Sarmacji albo w jawnych działach Forum Centralnego, których suma wag jest nie mniejsza niż 20. Wypowiedziom wymienionym w zdaniu poprzedzającym nadaje się następujące wagi:

  1. Wagę równą 3 za wypowiedzi w formie artykułów, nieukrytych przez Prefekturę.
  2. Wagę równą 1 za wypowiedzi w formie komentarzy i postów w jawnych działach Forum Centralnego.
  3. Wagę równą 1/4 za wypowiedzi w formie ćwirków.

przyjmuje następującą treść:

Aktywnym jest obywatel, który w okresie ostatnich 30 dni zamieścił wypowiedzi w formie artykułów lub komentarzy w serwisie internetowym Księstwa Sarmacji, w jawnych działach Forum Centralnego albo na czacie Discord, których suma wag jest nie mniejsza niż 20. Wypowiedziom wymienionym w zdaniu poprzedzającym nadaje się następujące wagi:

  1. Wagę równą 3 za każdą wypowiedź w formie artykułu, nieukrytego przez Prefekturę oraz nie wyróżnionego tytułem "Artykułu na Medal".
  2. Wagę równą 5 za każdą wypowiedź w formie artykułu, nieukrytego przez Prefekturę oraz wyróżnionego tytułem "Artykułu na Medal".
  3. Wagę równą 1 za każdą wypowiedź w formie komentarza lub postu w jawnych działach Forum Centralnego który otrzymał mniej niż 3 serca.
  4. Wagę równą 2 za każdą wypowiedź w formie komentarza lub postu w jawnych działach Forum Centralnego który otrzymał conajmniej 3 serca.
  5. Wagę równą 1/4 za dowolną niezerową ilość wypowiedzi na kanałach publicznych serwera "Księstwo Sarmacji" czatu Discord, identyfikowanego unikalnym numerem ID 446211402005217291
  6. Wagę równą 1/4 za każdą wypowiedź w formie ćwirka.

Art. 2.

Art. 5a ust. 2 o treści: Punkty za aktywność, o których mowa w ust. 1, mogą przyznawać Książę, Kanclerz, namiestnicy prowincji i przedstawiciel sarmackiego kanału IRC. przyjmuje brzmienie: Punkty za aktywność, o których mowa w ust. 1, mogą przyznawać Książę, Kanclerz i osoby o których mowa w art. 34 ust. 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji.

Art. 3.

Art. 7 ust.1, p.1* o treści: nie oddał głosu w dwóch kolejno po sobie następujących albo pierwszych po nadaniu obywatelstwa wyborach i referendach ogólnokrajowych zostaje wykreślony

* Dokonano korekty w oryginale: Art. 7 ust.1, p.2

Art. 4.

Ustawa wchodzi w życie w momencie zaimplementowania przez Naczelną Izbę Architektury, jednak nie później niż dwa tygodnie od dnia ogłoszenia.

(—) Piotr III Łukasz
Książę Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny