Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduArchiwum, poz. 10754 [X]

Angemont, dnia 19 lutego 2019 r.

Postanowienie Lorda Protektora

ws organizacji prac Kancelarii Lorda Protektora (uchylony)

Art. 1. [Kancelaria Lorda Protektora]


Kancelaria Lorda Protektora, zwana dalej Kancelarią, jest organem pomocniczym Lorda Protektora.Art. 2. [Działy Kancelarii]


Kancelaria dzieli się na:
a) Departament Legislacyjny
b) Departament Praw Obywatelskich
c) Departament Interesu Hasselandzkiego
d) Heroldię SzlacheckąArt. 3. [Urzędnicy Kancelarii]


Lord Protektor może powołać kierowników departamentów i innych urzędników w randze radców rzeczywistych i tajnych radców.Art. 4. [Skargi i wnioski]


Każdy obywatel może wnieść do Lorda Szambelana o obronę praw jego lub innego obywatela Hasselandu, składając skargę lub wniosek do Departamentu Praw Obywatelskich.

 


Art. 5. [Obrona interesu Hasselandzkiego]


Każdy urząd w Hasselandzie i każdy obywatel i mieszkaniec Królestwa może wnieść do Lorda Szambelana wniosek o obronę interesu hasselandzkiego, składając go do Departamentu Praw Obywatelskich.Art. 6. [Sprawy szlachty]


Sprawy szlachty i arystokracji wnoszone są do Heroldii Szlacheckiej. Zasady funkcjonowania Heroldii Szlacheckiej określone są w odrębnym Postanowieniu.

 


Art. 7. [obowiązywanie Postanowienia]


Postanowienie wchodzi w życie po opublikowaniu.

(-) diuk Piotr de Zaym
Lord Protektor Hasselandu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny