Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduRozporządzenia Lordów — jednolite, poz. 10755 [X]

Angemont, dnia 19 lutego 2019 r.

Rozporządzenie Lorda Szambelana

ws organizacji Dworu Królewskiego

Art. 1. [Sklad Dworu Króleskiego]

W skład Dworu Królewskiego wchodzą:

 1. Lord Szambelan
 2. Lord Steward
 3. Lord Konstabl
 4. Lordowie Sekretarze
 5. Lordowie Doradcy
 6. Inni urzędnicy Dworscy

 

Art. 2. [Lord Szambelan]

Lord Szambelan:

 1. Kieruje i odpowiada za prace Dworu Królewskiego
 2. Nadaje i odbiera obywatelstwo Królestwa Hasselandu
 3. Powołuje i odwołuje innych członków Dworu Królewskiego
 4. Tworzy urzędy dworskie i określa ich zadania
 5. Przeprowadza wybory Lorda Protektora
 6. Zastępuje nieobecnych członków Dworu Królewskiego oraz sprawuje urzędy objęte wakatem

Art. 3. [Lord Steward]

Lord Steward:

 1. Zastępuje Lorda Szambelana w przypadku zapowiedzianej nieobecności oraz w przypadku niezapowiedzianej i nieuzasadnionej nieobecności dłuższej niż 3 dni.
 2. W drodze porozumienia z Lordem Szambelanem wykonuje zadania powierzone mu przez Lorda Szambelana
 3. W drodze porozumienia z Lordem Szambelanem sprawuje zadania pozostałych Lordów w przypadku ich nieobecności bądź wakatu

Art. 4. [Lord Konstabl]

Lord Konstabl:

 1. Jest Merem Miasta Stołecznego Angemont
 2. Sprawuje opiekę nad kulturą i jej rozwojem w Mieście Stołecznym Angemont
 3. Organizuje wydarzenia kulturalne na terenie Miasta Stołecznego Angemont
 4. Zarządza budżetem Miasta Stołecznego Angemont

Art. 5. [Kancelarie dworskie]

W skład Dworu Królewskiego wchodzą następujące kancelarie dworskie

 1. Kancelaria Dworska Gospodarki i Finansów
 2. Kancelaria Dworska Nauki
 3. Kancelaria Dworska Kultury i Tradycji
 4. Kancelaria Dworska Promocji i Rozwoju

Art. 6. [Organizacja kancelarii dworskich]

Za każdą z Kancelarii Dworskich odpowiedzialny jest powołany Lord Sekretarz oraz powołany do pomocy mu Lord Doradca.

Art. 7. [Kancelaria Dworska Gospodarki i Finansów]

Lord Sekretarz, a w przypadku jego braku Lord Doradca Kancelarii Dworskiej Gospodarki i Finansów:

 1. Odpowiada za pobieranie podatków prowincjonalnych
 2. Wypłaca wynagrodzenie członkom Dworu Królewskiego oraz pozostałym urzędnikom Królestwa Hasselandu
 3. W porozumieniu z Lordem Szambelanem decyduje o przekazaniu dotacji

Art. 8. [Kancelaria Dworska Nauki]

Lord Sekretarz, a w przypadku jego braku Lord Doradca Kancelarii Dworskiej Nauki:

 1. Odpowiada za rozwój nauki na terenie Królestwa Hasselandu
 2. W porozumieniu z Rektorem sprawuje opiekę nad Hasselandzką Akademią Nauk.

Art. 9. [Kancelaria Dworska Kultury i Tradycji]

Lord Sekretarz, a w przypadku jego braku Lord Doradca Kancelarii Dworskiej Kultury i Tradycji:

 1. Odpowiada za rozwój kultury na terenie Królestwa Hasselandu
 2. Odpowiada za kultywowanie tradycji hasselandzkich
 3. Odpowiada za organizację wydarzeń kulturowych oraz narracyjnych w Królestwie Hasselandu

Art. 10. [Kancelaria Dworska Promocji i Rozwoju]

Lord Sekretarz, a w przypadku jego braku Lord Doradca Kancelarii Promocji i Rozwoju:

 1. Odpowiada za politykę informacyjną Królestwa Hasselandu
 2. Odpowiada za rozwój Królestwa Hasselandu pod względem demograficznym

Art. 11. [Lordowie Doradcy]

Lordowie Doradcy:

 1. Wspierają Lordów Sekretarzy Kancelarii Dworskich
 2. Zastępują Lordów Sekretarzy Kancelarii Dworskich

Art. 12 [Postanowienia końcowe]

 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia
 2. Traci moc Rozporządzenie Lorda Szambelana z dnia 10 lipca 2018r ws Organizacji Dworu Królewskiego

 

(-) Alfred Fabian von Tehen-Dżek
Lord Szambelan Hasselandu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny