Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduPostanowienia Lorda Szambelana, poz. 10757 [X]

Angemont, dnia 20 lutego 2019 r.

Postanowienie Lorda Szambelana

ws ustalenia składu Dworu Królewskiego

Art. 1.

Na podstawie art. 2. ust. 3. Rozporządzenia Lorda Szambelana ws organizacji Dworu Królewskiego z dnia 19 lutego 2019 r odwołuję:

1. Z urzędu Lorda Doradcy szanownego Jarosława Wawrzyniaka (AG644)

2. Z urzędu Lorda Doradcy przy Lordzie Konstablu oraz menedżera Miasta Stołecznego Angemont sławetnego Erika Ottona von Hohenburga (AG643)

3. Z urzędu Lorda Doradcy Kancelarii Kultury i Tradycji wielmożnego Alfreda Fabiana von Tehen-Dżeka (AG541)

4. Z urzędu Lorda Doradcy Kancelarii Promocji i Rozwoju wielmożnego Alfreda Fabiana von Tehen-Dżeka (AG541)

Art. 2.

Na podstawie art. 2. ust. 3. Rozporządzenia Lorda Szambelana ws organizacji Dworu Królewskiego z dnia 19 lutego 2019 r powołuję:

1. Na urząd Lorda Stewarda sławetnego Erika Ottona von Hohenburga (AG643)

2. Na urząd Lorda Konstabla oraz Mera Miasta Stołecznego Angemont sławetnego Erika Ottona von Hohenburga (AG643)

3. Na urząd Lorda Sekretarza Kancelarii Kultury i Tradycji poważanego Januszka von Hippogriffa-Pałasza (AG866)

4. Na urząd Lorda Sekretarza Kancelarii Nauki poważanego Januszka von Hippogriffa Pałasza (AG866)

5. Na urząd Lorda Sekretarza Kancelarii Promocji i Rozwoju wielmożnego Alfreda Fabiana von Tehen-Dżeka (AG541)

Art. 3.

Na podstawie art. 2. ust. 3. i 4. Rozporządzenia Lorda Szambelana ws organizacji Dworu Królewskiego z dnia 19 lutego 2019 r stwierdza się iż funkcję pełni:

1. Na urzędzie Lorda Sekretarza Kancelarii Gospodarki i Finansów jaśnie wielmożny Bajtuś (AG576)

1. Na urzędzie Lorda Namiestnika Cyberii jaśnie oświecony Piotr de Zaym (A1225)

2. Na urzędzie Kustosza Muzeum Hasselandzkiego jaśnie oświecony Piotr de Zaym (A1225)

3. Na urzędzie Rektora Hasselandzkiej Akademii Nauk jaśnie oświecony Piotr de Zaym (A1225)

Art. 4.

Na podstawie art. 3. ust. 2 Ustawy ws organizacji Gwardii Hasselandzkiej z dnia 25 stycznia 2019 r. powołuję na funkcję Lorda Marszałka poważanego Thomasa von Lisendorffa (AG106) oraz powierzam mu organizację struktur Gwardii Hasselandzkiej

Art. 5.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia

 

p.o. Lorda Szambelana
Alfred Fabian von Tehen-Dżek

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny