Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty prawne Sejmiku, poz. 10777 [X]

Grodzisk, dnia 4 marca 2019 r.

Uchwała Sejmiku Koronnego

w sprawie nadania orderów i odznaczeń

Na podstawie art. 2 ust. 1 Dekretu Namiestnika Starosarmacji o orderach i odznaczeniach z dnia 2 sierpnia 2016 r. Sejmik Koronny uchwala, co następuje:

 

§ 1

Poważanemu Januszkowi von Hippogriff-Pałasz, w uznaniu zasług położonych na rzecz partnerstwa pomiędzy Miastami Grodzisk - Harz, przyznaje się następujące ordery i odznaczenia:
1. Brązowy Krzyż Zasługi Miasta Harz.

 

§ 2

Poważanemu Michałowi Franciszkowi Lubomirskiemu-Lisewiczowi, w uznaniu zasług położonych na rzecz Miasta Harzu, jako Sekretarz Miasta na początku jego istnienia, przyznaje się następujące ordery i odznaczenia:
1. Brązowy Krzyż Zasługi Miasta Harz.

 

§ 3

Jaśnie Wielmożnemu Remigiuszowi Lwowskiemu von Hochenhaüser, w uznaniu zasług położonych na rzecz Miasta Harzu - wsparcie inicjatywy nadania praw miejskich, przyznaje się następujące ordery i odznaczenia:
1. Brązowy Krzyż Zasługi Miasta Harz.

(—) markiz Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Marszałek Sejmiku Koronnego

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny