Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduUstawy — zmiany, poz. 10779 [X]

Angemont, dnia 6 marca 2019 r.

Ustawa Senatu Królestwa Hasselandu z dnia 5 marca 2019 r

o demokratyzacji procedur nadawania odznaczeń

Ustawa z dnia 5 marca 2019 r. o demokratyzacji procedur nadawania odznaczeńArt. 1.

art. 2. ust. 1. Ustawy o odznaczeniach z dnia 28 sierpnia 2018 r. o treści:
"1. Odznaczenia nadaje Lord Szambelan na wniosek Króla Hasselandu - Księcia Sarmacji, Lorda Protektora, lorda i senatora lub z własnej inicjatywy." otrzymuje brzmienie: "1. Odznaczenia nadaje Lord Szambelan na wniosek Króla Hasselandu, Lorda Protektora, Senatu, a także z własnej inicjatywy przynajmniej raz w czasie trwania kadencji. Ponadto, kandydatury do oznaczeń Orderem Obrońcy Hasselandu i Orderem Signum Laudis może także przedstawić zwierzchnik Gwardii Hasselandzkiej, a do odznaczeń Krzyżem Zasługi Hasselandu, Medalem Gwiazdy Razuryjskiej, Medalem Lauru Sportowego - dodatkowo także każdy obywatel."art. 2. ust. 2. skreśla się.
Dodaje się art. 2a. o treści: "wzór graficzny odznaczeń wymienionych w art.1. niniejszej ustawy określa w drodze rozporządzenia Lord Szambelan."


Art. 2.

1. Ustawa wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.
2. W terminie 31 dni od wejścia niniejszej ustawy w życie Lord Szambelan wydaje rozporządzenie, które określa wzór graficzny baretek, a w terminie 45 dni - odznaczeń wymienionych w art. 1. Ustawy o odznaczeniach.

(-)Alfred Fabian wicehrabia von Tehen-Dżek
Lord Szambelan Hasselandu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny