Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneDotacje i nagrody pieniężne, poz. 10789 [X]

Grodzisk, dnia 13 marca 2019 r.

Uchwała Rady Ministrów

w sprawie przyznania dotacji

§ 1.

Na podstawie art. 9 Ustawy Sejmu nr 229 z dnia 20 sierpnia 2014 r. o finansach publicznych (Dz. P. poz. 6833) przyznaje się dotację w wysokości 100 000,00 lt dla inicjatywy "HassChef", z wniosku Alfreda Fabiana von Tehen-Dżeka (AG541), na okres 3 miesięcy od dnia wejścia uchwały w życie.

§ 2.

Postanawia się o przekazaniu przyznanej dotacji na konto bankowe wnioskodawcy w terminie dwóch dni od dnia wejścia w życie uchwały.

§ 3.

Zobowiązuje się wnioskodawcę oznaczonego w §1. do rozdysponowania przyznanej dotacji na podstawie i w granicach treści wniosku, stanowiącego przedmiot niniejszej uchwały pod rygorem nieważności uchwały oraz do oznaczania publikacji prasowych związanych z inicjatywą oznaczoną w §1. grafiką, której wzór określa załącznik nr 1.

§ 4.

Na podstawie art. 9 ust. 4 Ustawy o finansach publicznych zobowiązuje się wnioskodawcę oznaczonego w §1, w okresie do 30 dni od dnia zakończenia inicjatywy oznaczonej w §1, do przedstawienia sprawozdania z wykorzystania dotacji, zawierającego w szczególności dane przelewów związanych z otrzymaną dotacją.

§ 5.

Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Obfitości.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

(Wersja pełna załącznika bez ewentualnych deformacji)

 

K A N C L E R Z

(—) Arped-Friedman

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny