Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 10819 [X]

Grodzisk, dnia 2 kwietnia 2019 r.

Ustawa Sejmu nr 357

o zmianie wymogów wobec niektórych funkcjonariuszy publicznych

Art. 1.

(Uchylony)

(Art. 5 ust. 3 uchylony Ustawą Sejmu nr 364 o zniesieniu wymogu aktywności i zmianach w przepisach wyborczych z dnia 15 stycznia 2020r.).

Art. 2.

Art. 5 ust. 5 Ustawy Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 marca 2014 r. (Dz.P., poz. 6430, ze zm.) o treści:

„Książę stwierdza utratę funkcji przez Kanclerza, Marszałka Sejmu, Marszałka Trybunału Koronnego, Prefekta Generalnego i namiestnika prowincji. Marszałek Sejmu stwierdza utratę funkcji przez posła. Kanclerz stwierdza utratę funkcji, o której odrębne przepisy stanowią, że sprawować mogą tylko aktywni obywatele, chyba że te przepisy stanowią inaczej. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, utratę funkcji stwierdza namiestnik prowincji”

przyjmuje brzmienie:

„Książę stwierdza utratę funkcji przez Kanclerza, Marszałka Sejmu i namiestnika prowincji. Marszałek Sejmu stwierdza utratę funkcji przez posła. Kanclerz stwierdza utratę funkcji, o której odrębne przepisy stanowią, że sprawować mogą tylko aktywni obywatele, chyba że te przepisy stanowią inaczej. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, utratę funkcji stwierdza namiestnik prowincji”.

Art. 3.

Art. 3 ust. 6 Ustawy Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r. (Dz.P., poz. 4993, ze zm.) o treści:

„Prefekt traci funkcję w przypadku złożenia rezygnacji, utraty lub pozbawienia obywatelstwa sarmackiego, skazania za przestępstwo prawomocnym wyrokiem sądu, w przypadku utraty aktywności albo w wyniku referendum w sprawie odwołania Prefekta Generalnego przeprowadzonego na wniosek obywateli. Utratę funkcji stwierdza Książę, w drodze postanowienia”

przyjmuje brzmienie:

„Prefekt traci funkcję w przypadku złożenia rezygnacji, utraty lub pozbawienia obywatelstwa sarmackiego, skazania za przestępstwo prawomocnym wyrokiem sądu albo w wyniku referendum w sprawie odwołania Prefekta Generalnego przeprowadzonego na wniosek obywateli. Utratę funkcji stwierdza Książę, w drodze postanowienia”.

(Art. 3 ust. 6 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 364 o zniesieniu wymogu aktywności i zmianach w przepisach wyborczych z dnia 15 stycznia 2020r.).

Art. 4.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Helwetyk książę Romański,
Regent Księstwa Sarmacji.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny