Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduPostanowienia Lorda Szambelana, poz. 10967 [X]

Angemont, dnia 8 czerwca 2019 r.

Postanowienie Lorda Szambelana

w sprawie nadania lenna

Na podstawie części piątej Zarządzenia Księcia z dnia 23 lipca 2018 roku — Przywileju samorządowego  (Dz. P. poz. 10265), w związku z art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Księcia z dnia 2 września 2018 roku o tytułach, lennach i herbach (Dz. P. poz. 10365), w imieniu Księcia Sarmacji

nadajemy w lenno

Jaśnie Oświeconemu diukowi Piotrowi de Zaym

Góry Złotego Dzwonu, położone w Królestwie Hasselandu na południowej części wyspy Ulassa-Kana znajdującej się w południowej części Ziem Razuryjskich

(—) Alfred Fabian von Tehen-Dżek
Lord Szambelan Hasselandu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny