Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2007, poz. 1097 [X]

Grodzisk, dnia 12 marca 2007 r.

Postanowienie Ministra - Podkanclerzego

ws. powołania Doradcy Społecznego Rządu

Art. 1

Na podstawie art. 11 ust. 5 Dekretu Księcia Sarmacji o Rządzie Księstwa Sarmacji z dnia 12 stycznia 2007r., w zwiazku z art. 7 ust. 4 ww. Dekretu powołuję Pana Kryspina hr. Bobra na Doradcę Społecznego Rządu

Art.2

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(-)Aleksander kaw. Nowak
Minister - Podkanclerzy

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny