Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduArchiwum, poz. 10988 [X]

Angemont, dnia 20 czerwca 2019 r.

Rozporządzenie Lorda Szambelana

ws Regulaminu Dworu Królewskiego (uchylony)

Art. 1. 

W obradach mogą brać tylko i wyłącznie członkowie Dworu Królewskiego oraz Król Hasselandu.

Art. 2.

Obradom przewodniczy Lord Szambelan, a w razie jego nieobecności, Lord Steward. 

Art. 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia. 

(—) Thomas baronet von Lisendorff
Lord Szambelan Hasselandu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny