Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduUstawy — zmiany, poz. 11055 [X]

Angemont, dnia 4 sierpnia 2019 r.

Ustawa

o zmianie ustawy o organizacji Gwardii Hasselandzkiej

Art. 1.

Art. 3 w dotychczasowym brzmieniu:


"1. Lord Marszałek jest Komendantem Gwardii.
2. Lordem Marszałkiem jest każdorazowy Lord Szambelan lub osoba przez niego wyznaczona.
3. Lord Marszałek powinien być obywatelem Królestwa Hasselandu; może być żołnierzem Książęcych Sił Zbrojnych, a innych formacji militarnych i paramilitarnych w Księstwie Sarmacji lub poza nim wyłącznie za zgodą Lorda Szambelana.
4. Lord Marszałek wydaje rozkazy, które regulują zasady działania Gwardii lub są poleceniami dla członków Gwardii."

przyjmuje brzmienie:

"1. Lord Marszałek jest Komendantem Gwardii.
2. Lordem Marszałkiem jest każdorazowy Lord Szambelan lub osoba przez niego wyznaczona.
3. W razie zmiany na urzędzie Lorda Szambelana, nowowybrany Lord Szambelan w ciągu 14 dni zobowiązany jest do podjęcia decyzji w sprawie obsadzenia urzędu Lorda Marszałka - pozostawienia na nim osoby dotychczas go sprawującej, powołania nowej lub osobistego objęcia tego urzędu. Do czasu podjęcia decyzji, poprzedni Lord Marszałek sprawuje swoje obowiązki.
4. Lord Marszałek powinien być obywatelem Królestwa Hasselandu; może być żołnierzem Książęcych Sił Zbrojnych, a innych formacji militarnych i paramilitarnych w Księstwie Sarmacji lub poza nim wyłącznie za zgodą Lorda Szambelana.
5. Lord Marszałek wydaje rozkazy, które regulują zasady działania Gwardii lub są poleceniami dla członków Gwardii."

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą publikacji w Dzienniku Praw.

(—) Santiago baron Vilarte
Lord Szambelan Hasselandu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny