Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduArchiwum, poz. 11087 [X]

Angemont, dnia 26 sierpnia 2019 r.

Rozporządzenie Lorda Szambelana

w sprawie ustalenia wysokości podatku od zakupu zupy (uchylony)

Art. 1.

Na podstawie art. 7 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych Hasselandu ustala się stawkę podatku od zakupu zupy w systemie Królestwa Hasselandu na 1%.

Art. 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Santiago baron Vilarte
Lord Szambelan Hasselandu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny