Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduUstawy — zmiany, poz. 11118 [X]

Angemont, dnia 2 października 2019 r.

Ustawa o zmianie ustawy

o obywatelstwie Królestwa Hasselandu

Art. 1.

Art 4 pkt 2 w brzmieniu:

2. Lord Szambelan może pozbawić obywatelstwa w razie gdy nakazuje tak ważny interes Królestwa Hasselandu, co nie dotyczy tych obywateli Królestwa Hasselandu, którzy pełnią funkcje państwowe, a w szczególności członków Dworu Królewskiego oraz kierujących samorządami Vienbien oraz Cyberii, a także książąt hasselandzkich.

otrzymuje brzmienie:

2. Lord Szambelan może pozbawić obywatelstwa w razie gdy nakazuje tak ważny interes Królestwa Hasselandu, co nie dotyczy tych obywateli Królestwa Hasselandu, którzy pełnią funkcje państwowe, kierujących samorządami Vienbien oraz Cyberii, a także książąt hasselandzkich.

Art. 4 pkt 5 w brzmieniu:

5. Od decyzji o pozbawieniu obywatelstwa przysługuje prawo odwołania do Zgromadzenia Krajowego, którego decyzja, która musi być wydana w ciągu 14 dni, jest ostateczna.

otrzymuje brzmienie:

5. Od decyzji o pozbawieniu obywatelstwa przysługuje prawo odwołania w ciągu 7 dni do Zgromadzenia Krajowego, którego decyzja, która musi być wydana w ciągu 14 dni, jest ostateczna.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po jej opublikowaniu.

(—) Santiago baron Vilarte
Lord Szambelan Hasselandu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny