Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty prawne Sejmiku, poz. 11187 [X]

Grodzisk, dnia 26 października 2019 r.

Uchwała Sejmiku Koronnego

w sprawie wyboru Namiestnika Starosarmacji

Delegaci na Sejmiku Koronnym zebrani,
na drodze głosowania decyzję podjąwszy,
uchwalili niniejszym wybór
 
Krzysztofa Czuguł-Chana
 
na stanowisko Namiestnika Starosarmacji,
polecając mu utworzenie pierwszej Konfederacji,
która obejmie opieką:
los Starosarmacji,
wszystkie dzielnice prowincji
oraz naród rdzennych Sarmatów,
w oczekiwaniu na powrót prawdziwego Księcia,
który zasiądzie na tronie Jedynej i Niepodzielnej Sarmacji.

(—) Krzysztof Czuguł-Chan,
p.o. Marszałka Sejmiku Koronnego

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny