Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduRozporządzenia Lordów — jednolite, poz. 11233 [X]

Angemont, dnia 11 listopada 2019 r.

Rozporządzenie Lorda Szambelana

o zarządzie nad kanałem komunikacji bezpośredniej Hasselandu

Art. 1. [Definicje]

1. Kanał komunikacji bezpośredniej - kanał Hasselandu na Discordzie lub innym powszechnie stosowanym portalu lub komunikatorze, umożliwiający dyskusję w czasie rzeczywistym wielu osób jednocześnie,
2. Administrator - osoba sprawująca zarząd nad całością kanałów Sarmacji na danym kanale komunikacji bezpośredniej.

Art. 2.

Ogólny zarząd nad kanałem komunikacji bezpośredniej Hasselandu należy do Lorda Szambelana. W razie jego absencji lub wakatu, uprawnienia te wykonują kolejno Lord Protektor i Lord Steward. Lord Szambelan może też wyznaczyć zastępcę w tym zakresie.

Art. 3.

Ogólny zarząd obejmuje zwłaszcza:
1. Prawo do ukrywania lub usuwania wypowiedzi, wyrażających nienawiść wobec innych grup lub osób, obraźliwych bądź będących spamem,
2. Blokowanie możliwości wypowiadania się na kanale lub zwracanie się do administratora o ustanowienie takiej blokady,
3. Decydowanie w porozumieniu z administratorem o zmianie danych kanału, takich jak jego nazwa.

Art. 4.

Decyzje podjęte w zakresie art. 3. są ostateczne.

Art. 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą publikacji.

(—) Santiago baron Vilarte
Lord Szambelan Hasselandu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny