Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 11240 [X]

Grodzisk, dnia 18 listopada 2019 r.

Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych

ws. organizacji Korpusu Dyplomatycznego (uchylony)

Na podstawie art. 24a ust. 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji ( Dz. P. poz. 8360 z póż. zmianami) postanawia się, co następuje:Art.1 [Korpus Dyplomatyczny]

 

1. Korpus Dyplomatyczny podlega pod Radę Ministrów.
2. Kieruje Korpusem Minister odpowiedzialny ds. polityki zagranicznej.
3. Korpus Dyplomatyczny ma za zadanie prowadzenie wytyczonej przez Radę Ministrów polityki zagranicznej i informacyjnej, utrzymywanie stosunków z władzami innych mikronacji oraz działalność na rzecz obrony praw Sarmatów na terenie innych mikronacji.Art. 2 [Przedstawiciele Dyplomatyczni]


1. Przedstawicielem Dyplomatycznym jest osoba powołana w trybie art. 9 ust. 8 pkt 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji.
2. Przedstawicieli Dyplomatycznych dzielimy na:
1) ambasadorów zwyczajnych,
2) ambasadorów nadzwyczajnych,

3) radców,
4) attaché wojskowych.
3. Minister Spraw Zagranicznych może wyłonić kandydata na stanowisko ambasadora lub radcy w formie:
1) konkursu na to stanowisko,
2) nieformalną drogą korespondencyjną.
4. Attaché wojskowego może wyłonić Minister Spraw Zagranicznych w porozumieniu z Hetmanem Wielkim KSZ.
5. Przedstawiciel Dyplomatyczny otrzymuje wynagrodzenie w trybie art. 7 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych.Art. 3 [Struktura Korpusu]


1. Korpus dzieli się na Departamenty.
2. Do zadań departamentów należy współpraca ambasadorów z danego regionu w celu skutecznego prowadzenia polityki zagranicznej, obieg informacji i wiadomości, poznawanie nowych mikronacji na danym terenie.
3. Tworzy się 5 Departamentów:
1) Departament ds. Moreniki
2) Departament ds. Wirtuazji
3) Departament ds. Orientyki
4) Departament ds. Nordaty
5) Departament ds. polityki zbrojnej mikroświataArt. 4 [Przepisy końcowe]


1. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
2. Przedstawiciele Dyplomatyczni powołani przed wydaniem niniejszego zarządzenia otrzymują status ambasadora zwyczajnego. 

(-) Januszek baron von Hippogriff-Pałasz
Kanclerz i Minister Spraw Zagranicznych Księstwa Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny