Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty prawne Sejmiku, poz. 11355 [X]

Grodzisk, dnia 13 lutego 2020 r.

Uchwała Sejmiku Koronnego

w sprawie wyboru Namiestnika Starosarmacji

Delegaci na Sejmiku Koronnym zebrani,
na drodze głosowania decyzję podjąwszy,
uchwalili niniejszym wybór
 
Jaśnie Oświeconego Prokrusta Zombiakova, diuka Athos
 
na stanowisko Namiestnika Starosarmacji,
polecając mu utworzenie Konfederacji,
która obejmie opieką:
los Starosarmacji,
wszystkie dzielnice prowincji
oraz naród rdzennych Sarmatów,
w oczekiwaniu na powrót prawdziwego Księcia,
który zasiądzie na tronie Jedynej i Niepodzielnej Sarmacji.

(—) Tomasz Ivo Hugo,
p.o. Marszałka Sejmiku Koronnego

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny