Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduUstawy — zmiany, poz. 11387 [X]

Angemont, dnia 29 lutego 2020 r.

Ustawa o zmianie ustawy

o finansach publicznych Hasselandu

Art. 1.

W art. 2 dodaje się pkt 4a o treści:
"W razie stwierdzenia zmiany statusu mieszkańca Hasselandu na status bezdomnego, podatek pobierany jest nadal, zgodnie z przepisami niniejszej ustawy. Pobór podatku ustaje w miesiącu, w którym podatnik zamieszka poza Hasselandem, informując o tym organ podatkowy Hasselandu i nie posiadając jednocześnie obywatelstwa hasselandzkiego."

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Santiago baron Vilarte
Lord Szambelan Hasselandu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny