Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 11434 [X]

Grodzisk, dnia 27 marca 2020 r.

Zarządzenie Kanclerza

w sprawie stosowania art. 1 pkt 4 Ustawy o finansach publicznych (uchylony)

Art. 1.

W ustawie z dnia 20 sierpnia 2014 r. o finansach publicznych (Dz. U. poz. 6833) art. 1 pkt 4 stosuje się w ten sposób, że przez „sześciokrotność najniższej możliwej subwencji” rozumie się kwotę 600 000 libertów.

Art. 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


Zarządzenie uchylone na podstawie wyroku Trybunału Koronnego

(—) Santiago baron Vilarte
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny