Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduUstawy — zmiany, poz. 11448 [X]

Angemont, dnia 30 marca 2020 r.

Ustawa Zgromadzenia Krajowego

o zmianie ustawy o odznaczeniach oraz tytulaturze Królestwa Hasselandu z dnia 14 czerwca 2019 r.

Art. 1. 

Art. 2. ust. 2 Ustawy Zgromadzenia Krajowego o odznaczeniach oraz tytulaturze Królestwa Hasselandu o brzmieniu ustawowym:

"Lord Szambelan za zgodą Zgromadzenia Krajowego wyrażoną w drodze Uchwały Zgromadzenia Krajowego podejmowaną zwykłą większością głosów przedstawia królowi Hasselandu kandydatów do nadania Orderu Smoka oraz Orderu Królowej Magdaleny. Order Smoka oraz Order Królowej Magdaleny nadawany jest raz w roku w dniu rocznicy Królestwa Hasselandu."

przyjmuje brzmienie:

"2a. Lord Szambelan po konsultacjach z Lordem Protektorem przedstawia królowi Hasselandu kandydatów do nadania Orderu Smoka oraz Orderu Królowej Magdaleny.
2b. Order Smoka nadawany jest wielokrotnie w dniach świąt Królestwa Hasselandu.
2c. Order Królowej Magdaleny nadawany jest raz w roku w dniu rocznicy Królestwa Hasselandu."

Art. 2. 

Ustawa wchodzi w życie z chwilą jej publikacji.

 

(—) Santiago baron Vilarte
Lord Szambelan Hasselandu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny