Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 11458 [X]

Grodzisk, dnia 7 kwietnia 2020 r.

Ustawa Sejmu nr 367

o zmianie niektórych ustaw pod kątem sarmackich komunikatorów internetowych

Art. 1


W Ustawie Sejmu nr 317 - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym dokonuje się następującej zmiany:

Art. 46. § 1. w brzmieniu:
"Mediacja może zostać przeprowadzona w ukrytym poddziale działu Trybunału Koronnego na Forum Centralnym bądź na wydzielonym kanale IRC. Jeżeli do mediacji wykorzystano kanał IRC, zapis rozmów mediacyjnych ma zostać dołączony do akt sprawy."

otrzymuje brzmienie:

"Mediacja może zostać przeprowadzona w ukrytym poddziale działu Trybunału Koronnego na Forum Centralnym bądź w wydzielonym miejscu komunikatora internetowego. Jeżeli do mediacji wykorzystano komunikator internetowy, zapis rozmów mediacyjnych ma zostać dołączony do akt sprawy."

Art. 2


W Ustawie Sejmu nr 146 o prefektach dokonuje się następującej zmiany:

Art. 8 [Kanał IRC] w brzmieniu:
"1. Przedstawiciele sarmackiego kanału IRC, na zasadach przez siebie określonych, zapewniają ochronę spokoju i porządek na kanale, w szczególności wykonanie prawomocnych wyroków sądów oraz innych decyzji ostatecznie rozstrzygających o prawach i wolnościach.
2. Do kanału IRC nie stosuje się przepisów art. 43 ust. 1 pkt 1 oraz art. 44 Kodeksu Sprawiedliwości."

otrzymuje brzmienie:

"Art. 8 [komunikator internetowy]
1. Przedstawiciele sarmackiego komunikatora internetowego, na zasadach przez siebie określonych, zapewniają ochronę spokoju i porządek na serwerze, w szczególności wykonanie prawomocnych wyroków sądów oraz innych decyzji ostatecznie rozstrzygających o prawach i wolnościach.
2. Do komunikatora internetowego nie stosuje się przepisów art. 43 ust. 1 pkt 1 oraz art. 44 Kodeksu Sprawiedliwości.
3. Książę, w drodze rozporządzenia, wskazuje aktualnie używany komunikator internetowy oraz ustala zasady nadania dostępów i uprawnień."

Art. 3


Ustawa wchodzi w życie z dniem podpisania.

(-) Filip I Gryf
Książę Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny